logo

 

Po 25 maja w prawie każdego z państw członkowskich pojawi się wiele nowych instrumentów ochrony ich obywateli przed przetwarzaniem ich danych. Gwarantować je będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przetwarzając dane osobowe (a więc np. gromadząc, rozpowszechniając, niszcząc informacje o naszych klientach) pamiętajmy, że po 25 maja będziemy musieli czynić to na zasadach opisanych w RODO. 

Zasady te przewidują, że przetwarzanie danych ma być: 

• zgodne z prawem, 

• rzetelne oraz

• przejrzyste dla osoby, której danej dotyczą. 

Co to oznacza? Przede wszystkim, przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 

1/ osoba, której dane dotyczą, wyraziła dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, i to do każdego z celów – przy czym w razie ewentualnego sporu to na administratorze ciąży obowiązek wykazania, że zgoda została wyrażona, 

2/ osoba, której dane dotyczą nie wyrażała wyraźnej zgody na przetwarzanie danych, ale zgoda taka jest niezbędne do wykonania umowy albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią. 

 

Z powyższego płynie zatem wniosek, że nie zawsze warunkiem przetwarzania danych osobowych jest wyrażona w formie oświadczenia zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku, w którym warunkiem wykonania umowy jest uzyskanie określonych informacji od zleceniodawcy, nie potrzeba osobnej zgody. 

Pamiętajmy, że na gruncie RODO dane mogą być zbierane (a następnie przetwarzane) wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Według RODO, należy również ograniczać zbierane dane do minimum, jak również przechowywać je tylko przez taki czas, przez jaki są nam potrzebne. 

RODO wyraźnie również wskazuje, że gromadzenie przez nas informacji o klientach musi odbywać się z zachowaniem reguł bezpieczeństwa. 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem większej liczby informacji na temat praw i obowiązków wynikających z RODO, zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym kancelaria@andrzejpaduch.pl lub pod numerem telefonu 668180871 (telefon jest czynny w godzinach otwarcia kancelarii tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 17 oraz w piątek w godzinach od 9 do 15).