logo

Z przyjemnością zawiadamiamy o sukcesie doktora Andrzeja Paducha w sprawie przeprowadzonej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). 

 

Decyzją starosty uwzględniono wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości będącej własnością klienta kancelarii. Ograniczenie to miało polegać na zezwoleniu na modernizację posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych. Klient kancelarii zaskarżył powyższą decyzję do sądu administracyjnego.

 

W skardze powołano się na to, że decyzję w sprawie zgodnie z art. 124 § 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny poprzedzać rokowania. Tymczasem w niniejszej sprawie przedsiębiorca poprzestał wyłącznie na przekazaniu klientowi kancelarii projektu umowy o udostępnieniu nieruchomości, której warunki klient uznał za niekorzystne. To zaś nie mogło być uznane za rokowania, które – jak podniósł mecenas Paduch – wymagają spełnienia warunków z art. 72 kodeksu cywilnego. Stanowisko to potwierdzone zostało w wyroku NSA. Co więcej, sąd zasądził na rzecz klienta zwrot kosztów postępowania.