logo

RODO - czyli ochrona danych osobowych po nowemu  | dodano 03.04.2018

W dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się nowa era ochrony danych osobowych. Tego dnia w życie wchodzi bowiem dokument, popularnie zwany „RODO” – rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nim, konsumenci zyskają wiele uprawnień korzystnych z perspektywy ochrony bezpieczeństwa ich danych. Z drugiej jednak strony, wielu przedsiębiorców obciążonych zostanie nowymi obowiązkami. 

Czytaj więcej...

Dr Andrzej Paduch wykładowcą Centrum Edukacyjnego NOVA w Poznaniu  | dodano 01.02.2018

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego b.r. adwokat dr Andrzej Paduch rozpoczął współpracę z Centrum Edukacyjnym NOVA w Poznaniu. Pan mecenas Paduch prowadzi wykłady z przedmiotów prawniczych, poruszając zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. 

Ograniczenie prawa własności nieruchomości powinny poprzedzać rokowania  | dodano 31.01.2018

Do kancelarii zgłaszają się często klienci, których nieruchomości posadowione są w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich inwestycji polegających np. na budowie lub modernizacji linii energetycznych. Do osób tych przychodzą przedstawiciele inwestorów, proponując im podpisanie umowy, na mocy której właściciele mają się zgodzić na wykonanie określonych prac na ich nieruchomości. Przy odmowie złożenia podpisu właściciele często słyszą, że w takim razie sprawa zostanie załatwiona urzędowo – przez wydanie decyzji administracyjnej. Czy to prawda?

Czytaj więcej...

Służebność przesyłu  | dodano 27.01.2018

Zmorą wielu właścicieli nieruchomości są znajdujące się nad ich działkami kable linii energetycznych. Jeżeli ich przebieg nie podlegał dotychczas umownej regulacji energetyki (przedsiębiorcy przesyłowego) i właściciela nieruchomości, warto rozważyć wystąpienie o ustanowienie służebności przesyłu.

Czytaj więcej...

Własność nieruchomości a linia energetyczna  | dodano 27.01.2018

Sprawy przeciwko tzw. przedsiębiorcom przesyłowym stanowią jedną z częściej spotykanych spraw cywilnych w praktyce kancelarii. Właściciele nieruchomości zgłaszają się po pomoc w przypadkach, w których na ich działkach znajdują się np. linie energetyczne. Co można wówczas zrobić?

Czytaj więcej...

Służba w MO a prawo do emerytury i renty  | dodano 10.09.2017

W ostatnich miesiącach głośno jest o przepisach regulujących kwestię zaopatrzenia emerytalnego osób, które służyły w jednostkach MO. Osoby te mocą decyzji administracyjnych pozbawiane są prawa do emerytury, a to z uwagi na fakt iż – jak stanowi ustawa – miały one wykonywać służbę na rzecz totalitarnego państwa. Jakie środki ochrony przysługują w takim przypadku?

 

Czytaj więcej...

Program 500 plus: czy wyrok zasądzający alimenty jest konieczny?  | dodano 30.08.2017

 

Do kancelarii zgłosiło się w ostatnim czasie wiele osób, które – jako samotnie wychowujące dzieci – złożyły wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Wszystkie one zostały wezwane do przedłożenia wyroku sądowego zasądzającego alimenty od drugiego z rodziców. Czy praktyka ta jest legalna? Czy w takiej sytuacji trzeba pozywać drugiego rodzica – nawet wtedy, gdy dobrowolnie łoży na utrzymanie dzieci? 

Czytaj więcej...

Karta Frankfurcka, czyli o odszkodowaniu za zmarnowany urlop raz jeszcze  | dodano 24.08.2017

Sezon wakacyjny zmierza już do końca. W związku z tym – jak co roku – w kancelarii pojawia się wiele osób pytających co zrobić w przypadku, gdy wakacyjny wypoczynek nie wyglądał tak kolorowo, jak przedstawiał to folder reklamowy biura podróży. Najczęstszym problemem jest to, jakiej kwoty można zażądać za popsuty urlop. Jak więc wycenić szkodę powstałą w związku z niewykonaniem umowy o świadczenie usług turystycznych? 

 

Czytaj więcej...

Jak założyć stowarzyszenie?  | dodano 14.08.2017

 

Instytucja stowarzyszenia regulowana jest przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o  stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 210). Stowarzyszenie jest niezwykle popularną formą zrzeszania się obywateli pragnących podjąć działania w różnych dziedzinach życia społecznego. 

Czytaj więcej...

Naturyzm: czy w Polsce wolno?  | dodano 19.07.2017

Każdego lata wielu klientów kancelarii pyta o to, czy polskie prawo reguluje możliwość opalania się na plaży nago. Problem – z pozoru mało istotny i charakterystyczny dla sezonu ogórkowego – ma jednak ogromną doniosłość prawną i praktyczną. Klienci obawiają się powrotu z nadmorskich wakacji z mandatem, wszczętym  postępowaniem karnym lub innymi nieprzyjemnościami wskutek walki o równą opaleniznę. Co na temat naturyzmu/nudyzmu mówi polskie prawo?

 

Czytaj więcej...