logo

Adwokat Paduch partnerem międzynarodowej konferencji naukowej  | dodano 13.03.2017

Z przyjemnością zawiadamiamy, że kancelaria adwokata Andrzeja Paducha znalazła się w gronie partnerów II Międzynarodowej Konferencji "W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa", organizowanej przez Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ma na celu przedstawienie polskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej związanej z problemem granic swobody wypowiedzi. Współcześnie coraz wyraźniej zaznaczają się bowiem spory związane z konfliktem takich wartości jak wolność słowa i prasy z jednej strony, a z drugiej konieczności poszanowania innych wartości oraz szeroko pojmowanych praw człowieka. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 marca b.r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam do udziału.

Kodeks karny a niepłacenie alimentów  | dodano 27.01.2017

Od początku roku z kancelarią kontaktuje się wiele osób zainteresowanych zmianą przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstwa niealimentacji – czy to jako pokrzywdzeni, czy to jako potencjalni oskarżeni. Zgodnie z szeroko komentowaną w mediach nowelizacją, zwłoka w opłacaniu alimentów miałaby spowodować ukaranie zobowiązanego bezwzględną karą pozbawienia wolności. Na ile informacje te znajdują potwierdzenie w przepisach?

Czytaj więcej...

Przerwa świąteczna w dniach od 22 grudnia do 2 stycznia  | dodano 21.12.2016

Uprzejmie informuję, że w dniach od 22 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. kancelaria będzie nieczynna. Zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego i osobistego od 2 stycznia 2017 r. 

Skarbówka nie zawsze przesyła upomnienie  | dodano 03.12.2016

Do kancelarii zgłaszają się klienci, wobec których naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia podatku lub innej należności, nie wysyłając uprzednio upomnienia. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Czytaj więcej...

Zachowek - komu i w jakiej wysokości?  | dodano 11.09.2016

Wielu klientów kancelarii zwraca się o pomoc w sprawie zachowku. Pytają, kiedy zachowek się należy, w jakiej wysokości oraz co zrobić, aby go uzyskać. 

Czytaj więcej...

Odszkodowanie za nieudany urlop  | dodano 24.08.2016

Od wielu lat zaobserwować można intensywny rozwój branży turystycznej. Wzrasta liczba biur podróży, hoteli czy pensjonatów. Wzrost liczby firm świadczących usługi turystyczne nie zawsze idzie w parze ze wzrostem jakości świadczonych usług. Co zrobić, gdy nasz wymarzony urlop okazał się drogą przez mękę?

Czytaj więcej...

Kiedy sąd orzeknie rozwód?  | dodano 30.07.2016

Problemem, który budzi niezwykle żywe zainteresowanie wśród klientów kancelarii jest to, w jakich przypadkach sąd może orzec rozwód. Nie w każdej bowiem sytuacji – pomimo woli małżonków – możliwe będzie rozwiązanie ich małżeństwa. Jakie warunki muszą być spełnione, aby formalnie zakończyć związek małżeński?

Czytaj więcej...

Spotkanie z mec. Paduchem w Liceum Da Vinci  | dodano 02.02.2016

W dniu 1 lutego 2016 r. w Liceum Akademickim Da Vinci w Poznaniu odbyło się spotkanie z adw. Andrzejem Paduchem. Uczniowie – pod kierunkiem Prof. Macieja Zbierzyńskiego – realizują właśnie kurs Wiedzy o Społeczeństwie, w ramach którego w szerokim zakresie prezentowana jest problematyka prawna. Podczas spotkania pan mecenas Paduch przedstawił różnice pomiędzy poszczególnymi zawodami prawniczymi, omówił strukturę źródeł polskiego prawa oraz podstawowe normy prawne wynikające z Konstytucji. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem i zadawali wiele pytań, m. in. o karę śmierci, niepoczytalność, obronę konieczną, przebieg rozprawy i uprawnienia sędziów oraz istotę tajemnicy adwokackiej.

 

Zmiany w "ozusowaniu" zleceń  | dodano 22.01.2016

Od kilkunastu dni dostrzec można ogromne zamieszanie w związku ze zmianami w tzw. „ozusowaniu” umów zlecenia.  W przekazach telewizyjnych, prasowych oraz w Internecie trafić można na wiele informacji, zgodnie z którymi na zleceniobiorców nałożono wiele nowych obowiązków, podniesiono ich składki czy wręcz nakazano odprowadzać składki na rzecz zatrudnionych na zleceniach studentów. Spieszę uspokoić zaskoczonych: jakkolwiek w oskładkowaniu umów zlecenia wprowadzono pewne zmiany, to jednak nie są one tak rewolucyjne, jak wynikałoby z medialnych doniesień.

Czytaj więcej...

Nowy artykuł mec. Paducha  | dodano 25.11.2015

Zachęcamy do lektury kolejnego artykułu mec. Paducha przygotowanego dla portalu "Atlas Fachowca". Fundamentem każdej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług określonego rodzaju. W związku ze świadczonymi usługami na fachowcu ciąży obowiązek wystawiania wielu różnych dokumentów. Z punktu widzenia fiskusa dokumenty te mają różne zadania, stąd też różne są ich nazwy, treść i zastosowanie. Jak nie pomylić rachunku z paragonem, praragonu z fakturą, a faktury z pokwitowaniem?

Więcej pod linkiem: http://atlasfachowca.pl/strefa-klienta/baza-wiedzy/prawo-i-finanse/rachunki-paragony-faktury-i-pokwitowania .