logo

CEIDG a Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - podobieństwa i różnice  | dodano 16.11.2015

Mimo popularności Internetu, niewielu przedsiębiorców wie, że od kilku lat dostępne są w nim ich urzędowe wizytówki. Oprócz zakładanych przez nich stron www, znajdują się tam również państwowe ewidencje i rejestry działalności gospodarczej. Czym są i jakie informacje można w nich znaleźć?

Z dobrodziejstw Internetu korzysta coraz więcej instytucji państwowych. W sieci możemy nie tylko sprawdzić numery kont skarbówki, umówić się na wizytę w urzędzie czy ustalić sygnaturę sprawy sądowej, ale także przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości,złożyć do urzędu wniosek, zeznanie podatkowe czy wreszcie wystąpić z pozwem. Wbrew obiegowej opinii, Polska nie odbiega od europejskich standardów jeśli chodzi o wprowadzanie e-technologii. Jednak z z uwagi na konieczność zapewnienia maksymalnej ochrony naszych danych – w wielu przypadkach wdrażanie e-technologii w administracji publicznej idzie dość opornie.

Czytaj więcej...

O stwierdzeniu nabycia spadku słów kilka  | dodano 24.09.2015

Śmierć bliskiej osoby jest niewątpliwie przykrym doświadczeniem. W takiej sytuacji bardzo często zapominamy o konieczności uregulowania spraw majątkowych po zmarłym, w tym przede wszystkim – przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie to jest na ogół dość krótkie i wcale nie wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych wydatków.

Czytaj więcej...

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?  | dodano 06.08.2015

Prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego dostrzegam, jak wiele kontrowersji wzbudza wysokość zasądzanych przez sądy alimentów na małoletnie dzieci. Z jednej strony rodzic występujący o ich zasądzenie chciałby, aby jego pociecha otrzymała kwotę możliwie najwyższą; z drugiej zaś ten z rodziców, od którego alimenty miałyby być zasądzone obawia się, czy alimenty nie będą zasądzone na poziomie zbyt wysokim, co utrudni mu czy wręcz uniemożliwi zaspokojenie podstawowych potrzeb. Od czego zatem zależy wysokość alimentów?

Czytaj więcej...

Nasza firma a opinie w Internecie  | dodano 10.07.2015

 Świat Internetu to obecnie tysiące nie zawsze prawdziwych postów, komentarzy czy opinii kwestionujących czyjeś umiejętności, uczciwość czy dobre imię. Fachowcom z budowlanki takie niesprawiedliwe opinie mogą wyrządzić dużo szkód. Czy można – oraz czy warto – z nimi walczyć?

Co oczywiste, zamieszczanie opinii w sieci jako takie nie jest zakazane. Prowadząc działalność gospodarczą musimy być zatem przygotowani na to, że nasza aktywność zawodowa będzie podlegać czyjejś ocenie, przy czym nie zawsze będzie to ocena w stu procentach pozytywna.Nie oznacza to jednak, że nie mamy absolutnie żadnego pola manewru. 

Czytaj więcej...

Gdy pracownik wyrządzi szkodę  | dodano 21.05.2015

Specyfika zawodów z budowlanki sprawia, że problem odszkodowania płaconego przez pracownika pracodawcy nabiera szczególnego znaczenia. Czy jako pracownicy zawsze odpowiadamy za szkodę wyrządzoną pracodawcy? Jak wysokie może być odszkodowanie? Czy odpowiadamy za szkody wyrządzone klientom naszego pracodawcy? 

Czytaj więcej...

"Atlas Fachowca": kolejny artykuł mec. Paducha  | dodano 07.05.2015

W najnowszym numerze dwumiesięcznika "Atlas Fachowca" zamieszczono artykuł mecenasa Andrzeja Paducha o pozasądowych metodach odzyskiwania należności. W artykule omówiono takie instytucje jak odroczenie płatności, rozłożenie długu na raty, umorzenie długu, zamiana dłużnika czy rejestry dłużników. 

Zapraszamy do lektury!

Nowy "Atlas Fachowca" z artykułem mec. Paducha  | dodano 04.03.2015

Nie ma chyba przedsiębiorcy, który chociaż raz nie zetknąłby się z nieuczciwym kontrahentem, takim, który pomimo wykonania na jego rzecz usług, wciąż zwleka z zapłatą. 

W takiej sytuacji wielu fachowców rezygnuje z dochodzenia swoich praw na drodze sądowej - są przekonani, że postępowanie sądowe jest drogie, trwa długo i rzadko przynosi oczekiwany skutek. Jest to jednak zła decyzja. Artykuł poświęcony jest skutecznemu dochodzeniu zapłaty na drodze sądowej. Porusza kwestie związane z wzywaniem dłużnika do zapłaty, formułowaniem zawezwania do próby ugodowej oraz sporządzaniem pozwu o zapłatę. Pokrótce odniesiono się także do problemu egzekucji roszczeń cywilnych oraz udziału w postępowaniu pełnomocnika. Do artykułu dołączono również wzór pozwu. 

.

 

 

Kasy fiskalne: jak określić świadczoną usługę?  | dodano 21.02.2015

W związku z rozszerzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku rejestrowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących (kas fiskalnych) na nowe podmioty, Klienci Kancelarii zwracają uwagę na problem z określeniem nazw świadczonych przez nich usług i sprzedawanych towarów. Wątpliwości związane są przede wszystkim z tym, czy wystarczy posłużyć się nazwą generalną (np. "roboty budowlane") czy też daną usługe należy określić bardziej szczegółowo. 

Towar lub usługa powinny być określone w paragonie fiskalnym w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację (zob. § 8 ust. 1 p. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących). Stąd też świadczoną przez usługę można opisać w zasadzie wedle uznania – pod warunkiem, że nie będzie to nazwa zbyt ogólna (np. określenie „prace malarskie” będzie zgodnie ze wskazanym przepisem stosowniejsze od „robót budowlanych”).

Z praktycznego punktu widzenia nie jest również właściwe posługiwanie się określeniami zbyt szczegółowymi, gdyż nakłada na nas konieczność zaprogramowania kasy fiskalnej na wiele kodów, co zwiększa ryzyko pomyłki  (w tym sensie „prace malarskie” będą wystarczające, zaś „prace malarskie w salonie”, „prace malarskie w kuchni”, „zawieszenie lampy z zielonym klosze” itd. – nie). Nie jest to jednak zakazane. Więcej na ten temat w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów Nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi (Dz. Urz. M. F. z 2013 r., poz. 30). 

Więcej na temat obowiązku prowadzenia kas fiskalnych w artykule mec. Andrzeja Paducha pod linkiem: http://atlasfachowca.pl/kasy-fiskalne-uwaga-zmiany.  

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015  | dodano 12.02.2015

W dniach 23-27 lutego 2015 r. na terenie całej Polski odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w roku 2000 i miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to przede wszystkim dyżury specjalistów, podczas których pokrzywdzeni mogą otrzymać bezpłatną poradę prawną.

Dyżurować będzie także adwokat Andrzej Paduch. Każdego zainteresowanego bezpłatną poradą prawną zapraszamy do kancelarii w czwartek, 26 lutego 2015 r. w godzinach od 15 do 19. 

"Atlas Fachowca": adwokat A. Paduch o szybkim dochodzeniu zapłaty  | dodano 25.01.2015

Na portalu "Atlas Fachowca" ukazał się artykuł autorstwa mec. Andrzeja Paducha dotyczący szybkiego i skutecznego dochodzenia roszczeń o zapłatę przed sądami. Zachęcamy do lektury! Artykuł znajdą Państwo pod linkiem: http://atlasfachowca.pl/jak-szybko-dochodzic-zaplaty-przed-sadem.