logo

Podręcznik mec. Paducha wciąż w sprzedaży  | dodano 24.01.2015

Miło nam Państwa poinformować, że w księgarniach wciąż dostępne jest pierwsze wydanie podręcznika pt. "Postępowanie administracyjne. Kompendium wiedzy", którego autorem jest pan mecenas Andrzej Paduch.

Książka przeznaczona jest dla studentów studiów prawniczych, absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminów zawodowych oraz wszystkich innych osób, które w swej pracy zawodowej stosują przepisy postępowania administracyjnego. Publikacja poświęca miejse nie tylko ogólnemu potępowaniu administracyjnemu, ale także postępowaniu w sprawach skarg i wniosków, wydawaniu zaświadczeń, jak również ustawie o opłacie skarbowej. Treść ujęto w formie tabel, wykresów, zestawień. Dodatkowo w opracowaniu zamieszczono aneks w postaci wzorów pism.  Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z niniejszym opracowaniem. 

 

Jak przechowywać dokumentację skarbową?  | dodano 23.01.2015

Prawidłowemu przechowywaniu dokumentacji skarbowej należy przypisać ogromnie znaczenie. Brak skrupulatności w tych sprawach może bowiem doprowadzić do wielu przykrych konsekwencji, z odpowiedzialnością karnoskarbową włącznie. Jak zatem przechowywać księgi podatkowe i związane z nimi dokumenty? Każdy, kto chociaż przez chwilę prowadził działalność gospodarczą, doskonale zna podstawowe przykazanie każdego przedsiębiorcy – „dokumentacja skarbowa jest najważniejsza”. Niezależnie bowiem od tego, czym się zajmujemy, ciąży na nas szereg szczególnych obowiązków wynikających z prawa podatkowego.