logo

Adwokat Andrzej Paduch - doktor nauk prawnych, wykładowca, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. 

Krąg zawodowych zainteresowań mec. Andrzeja Paducha jest szeroki i obejmuje prawo cywilne (w tym spadkowe), prawo rodzinne oraz prawo administracyjne. Mec. Paduch prowadzi również sprawy przeciwko przedsiębiorcom przesyłowym o ustanowienie służebności przesyłu, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz sprawy dotyczące odszkodowań za błędy medyczne.

Adwokat Andrzej Paduch jest autorem wielu publikacji w fachowej prasie prawniczej, z których część przytaczana jest zarówno przez orzecznictwo sądów, jak i autorów komentarzy do ustaw i prac naukowych. 

Adwokat dr Andrzej Paduch jest również autorem wydanego nakładem poznańskiej oficyny wydawniczej "Ars boni et aequi" opracowania pt. "Postępowanie administracyjne. Kompendium wiedzy", które od kilku lat wspomaga studentów prawa i administracji w przygotowaniach do egzaminu z postępowania administracyjnego.

Dr Andrzej Paduch, jako ekspert prawny i finansowy, współpracuje także z dwumiesięcznikiem i portalem internetowym Atlas Fachowca, na łamach których publikuje artykuły poświęcone tematyce prawniczej. Prowadzi również szkolenia dla osób fizycznych i przedsiębiorców z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego. 

Jestem pod wrażeniem jego cierpliwości i wytrzymałości. Moja rozprawa trwała wiele godzin, pan mecenas ani na chwilę nie tracił uwagi. 

- Ryszard F.

Jestem pod wrażeniem jego cierpliwości i wytrzymałości. Moja rozprawa trwała wiele godzin, pan mecenas ani na chwilę nie tracił uwagi. 

- Ryszard F.