logo

Adwokat dr Andrzej Paduch jest autorem wielu publikacji. Składają się na nie artykuły o charakterze naukowym, praktycznym oraz dydaktycznym. Adwokat Paduch jest autorem publikacji z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Zawarte w nich poglądy są przytaczane w orzecznictwie sądowym oraz fachowej literaturze. 

 

Do najważniejszych publikacji mec. Paducha zaliczyć należy: 

- Uzyskanie dodatku mieszkaniowego w świetle ustawy z dnia 21.06.2001, Samorząd terytorialny 2011, nr 4, 

- Fakultatywne umorzenie kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2012, nr 2, 

- Nowa regulacja w międzynarodowym prawie podatkowym, Forum Prawnicze 2012, nr 3, 

- Postępowanie w przedmiocie nakazania rejestracji odbiornika radiowotelewizyjnego (cz. 1), Jurysta 2013, nr 1, 

- Postępowanie w przedmiocie nakazania rejestracji odbiornika radiowotelewizyjnego (cz. 2), Jurysta 2013, nr 2, 

- Identyczne traktowanie wierzytelności publicznoprawnych przy udzielaniu pomocy prawnej w egzekucji roszczeń w świetle dyrektywy 2010/24/UE, Zeszyty Naukowe WSHiR w Poznaniu 2013, nr 4, 

- Dopuszczalność preferencyjnego traktowania wierzytelności publicznoprawnych przy udzielaniu pomocy prawnej w egzekucji w świetle dyrektywy 2010/24/UE, Zeszyty Naukowe WSHiR w Poznaniu 2013, nr 4, 

- Niezdolność świadków do spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu podatkowym, Forum Prawnicze 2018, nr 2. 

 

Adwokat dr Andrzej Paduch jest również autorem książki pt. "Postępowanie administracyjne. Kompendium wiedzy" wydanej w roku 2013 nakładem wyd. Ars Boni Et Aequi w Poznaniu. 

 

Podziwiam porządek pana mecenasa w papierach. Wszystko jest poukładane i zanotowane, dzięki czemu o niczym nie zapomni.

- Zenon J.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi w sposób b. uczciwy. Serdecznie polecam.

- Rafał T.